Månad: juni 2016

Hur man kartlägger användare

När man designar tjänster och produkter behöver man förstå användarna som ska använda det ni skapar. Det finns en mängd olika metoder för att kartlägga användarna men kanske den vanligaste är Personas.

Interaction-Design.org har ett gediget utbildningsmaterial och just sidan om Personas hittar jag mycket matnyttigt i.

personas'.jpg

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/personas#heading_4_areas_of_importance__10_steps_to_follow_page_12414?utm_source=facebook&utm_medium=sm&utm_content=user_persona_4_areas_of_importance_10_steps_to_follow&utm_campaign=post