Månad: juli 2016

Googles 10 tillämpningar för innovation

Att Google lyckas väldigt bra med sin innovationshöjd är ingen nyhet och det börjar finnas en del böcker och rapporter skrivna på ämnet hur de har gjort för att lyckas.

En kort sammanfattning är deras 10 tillämpningar för innovationskraft:

  1. Utmanande, engagerande och långsiktig vision och affärsidé.
  2. Företagsledning med tillit till sina medarbetare och passion för innovation och fokus på kontinuerlig förändring.
  3. Stark innovationsorienterad kultur som genomsyrar allt företaget gör och som betonar kontinuerlig förnyelse och innovation, tänka stort, snabbhet, samverkan, etik, sätta användaren först och investera i rätt medarbetare.
  4. Naturliga ledare med god förmåga att utveckla framgångsrika individer och team.
  5. Stark tilltro till individen och dess förmåga och stor investering i urvalsprocessen för att välja ”rätt” individer.
  6. Semi-strukturerad, platt, både-och-organisation, samt nätverksbaserad struktur med små team och mjuka kontrollmekanismer.
  7. Dynamisk ledningsprocess som kvartalsvis klargör mål och prioriteringar för samtliga medarbetare, ”rättvisa” och transparenta system för utvärdering och befordran där ”massans vishet” ingår i underlaget för bedömning samt företagsgemensamma processer för uppmärksamhet och belöning av önskat beteende.
  8. Snabba, interaktiva lärprocesser både på affärs- och produktnivå.
  9. Öppenhet för externa innovationer och en väl integrerad organisation i externa innovationssystem.
  10. Starkt varumärke associerat med innovation.

Jag blir sugen på att prova jobba där bara för att få uppleva punkterna i verkligheten.