Exit

Förbered ditt företag för exit

Om du är delägare eller helägare av ett bolag som du tänker sälja i framtiden (”exit”) vill jag ge dig några råd på vägen. Jag generaliserar ordentligt nedan i syfte att lära ut grunderna i bolagsförsäljning.

Genom att sälja ditt bolag kan du frigöra en större summa pengar som du kan investera i något annat som du är nyfiken på. Något som gör att du känner att du lever. Alla behöver förstås inte sälja sina företag men om du inte gör det är ditt jobb bara ett jobb och inte en investering.

Oavsett vad du säljer, ditt bolag eller en produkt/tjänst så ska du veta att din köpare vill köpa tre saker, om hen har ett affärsansvar:

  1. Ökad omsättning
  2. Minskade kostnader
  3. Minskad affärsrisk

Det här lärde en klok företagsledare mig för många år sedan och det känns som en sanning som är tidlös. Ju mer du levererar på punkterna, desto högre pris kan du ta.

Värderingsmodeller

Det finns en handfull olika värderingsmodeller som gemensamt i de allra flesta fall tittar på historiken i resultat- och balansrapporterna. Man tittar främst på kassaflödet, omsättningen och resultatet när man värderar bolaget. För nystartade bolag skapar man en prognos och det är alltid osäkert vilken omsättning och därmed vinst bolaget kommer att generera.

Min favorit bland värderingsprinciper är p/e-talet som betyder ”pris per vinstkrona”. Anledningen till att det är min favorit är för att det är väldigt enkelt att förstå och påverka värderingen genom att öka vinsten. Och det gör man genom att minska kostnaderna och öka omsättningen. Om du exempelvis får ett p/e-värde på 5.0 så kommer det ta köparen 5 år innan hen får igen köpeskillingen via vinster i bolaget, om det inte utvecklas åt något håll. Här får du då fundera på om du själv ser att du skulle kunna fortsätta ha bolaget i 5 år till och sedan sälja, då får du ju i praktiken dubbelt betalt om allt fortsätter som vanligt.

Det finns också en princip som heter p/s som står för ”pris per omsättningskrona”. Hyfsat normalt med ett värde runt 1-3 på denna faktor.

Minska risken för köparen

Genom att ha koll på alla avtal hjälper du köparen att ha koll på riskerna. Att alla papper är i sin ordning underlättar processen och blottar alla risker direkt för köparen. Du vill inte skapa en känsla av att inte allt är på bordet för då går köpet i stöpet. Gör översiktsblad över vilka avtal, både leverantör-, kund- och anställningsavtal, ni har med giltighetstider, volymer etc.

Det är inte ovanligt att du blir uppbunden i olika typer av borgensåtagande för att affären ska gå igenom eller att köpeskillingen avgörs först efter ett till tre år efter övertagandet. Här får du själv avgöra om du fortfarande kan styra utfallet av bolagets ekonomi fast du fortfarande kanske inte styr bolaget som vd eller i styrelsen.

Optimering

Om vi antar att du omsätter 1 msek och gör ett resultat på 250 ksek och får en p/e-värdering på 5.0 så kommer du att få 1.250 msek före skatt.

Tänk då att du kanske har tagit ut en lön på 30.000 kr före skatt vilket kostar företaget (30.000 x 12 mån x 1.34 sociala avg) ca 482.400 kr. Om du skulle kunna minska din lön med en tredjedel skulle köpeskillingen ökas med 804.000 kr (482,400 kr / 3 x 5.0 (p/e)) och hamna på 2.054 msek. Nästan en fördubbling och detta är förstås rent teoretiskt men det är värt att tänka på när du beslutar vilka kostnader du vill ha i bolaget. Du kan enkelt tänka att kostnaden du kan minska innebär en faktor på minst 5 när du säljer bolaget.

Ett annat sätt att ta ut privata pengar ur bolaget är via din K10-blankett där du sparar ihop ett lättnadsutrymme varje år. Då kommer du ifrån sociala avgifter och får en lägre skattesats privat. Men det är på utdelningsbar vinst så du får vänta upp till ett år på pengarna. Om du har möjlighet är det kanske en bättre lösning att privat låna pengar i en bank och använda dessa som lön under tiden du optimerar för exit.

Ta in hjälp

Om du inte hinner med alla moment som behöver göras för att bygga upp företaget för försäljning kan du ta in en partner som tar en success-fee utifrån hur bra omsättningen ökar till exempel. Ditt företag behöver vara attraktivt eller vara i ett attraktivt läge/bransch för att ett partnerföretag ska känna att de kan få utväxling på sitt arbete. Ju mindre risk du behöver ta – desto dyrare blir tjänsten. Men hjälpen kan vara precis det du behöver för att komma ovan vattenytan och skapa stora värden för dig själv. Ett bolag som jobbar åt detta håll är Reforce International.

Fira när pengarna är på kontot

Jag har en bekant som firade ett uppköp alldeles för tidigt och det blev en dyr läxa. Ha koll på processen och slappna inte av förrän du har pengarna på kontot.